TERUG IN DE TIJD (Aflevering 10)

Bij het 60 jarig bestaan van de muziekvereniging E.M.M. (Eendracht Maakt Macht) uit Kruiningen in 1924 werden er grote festiviteiten op touw gezet. Op maandag 9 juni, 2e Pinksterdag, werd de zevende Provinciale Bondswedstrijd gehouden voor harmonie- en fanfareverenigingen in Zeeland. Zo’n dertigtal muziekgezelschappen namen er aan deel in vijf verschillende afdelingen. Ze moesten één verplicht werk uitvoeren dat werd beoordeeld door drie juryleden. Een keuzewerk is van wat latere datum.
Een grote muziektent stond opgesteld op het terrein in de boomgaard ‘Pomona’ van de heer Van Hootegem, die tevens voorzitter van de feestcommissie was. Uit alle hoeken van Zeeland kwamen muzikanten met hun aanhang naar Kruiningen, waaronder vier korpsen uit Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit Vlissingen reden zelfs twee extra treinen. Met ruim vierduizend betalende bezoekers op het terrein en vele honderden mensen op het marktplein bij het ontsteken van het prachtige vuurwerk, werd het een zeer geslaagde dag voor E.E.M.
Ook onze harmonie St. Cecilia nam onder leiding van dirigent P.C. van Delft aan het concours deel in de tweede afdeling. Er werd een tweede prijs behaald met 136 punten. Het was voor de derde keer op rij, dat men een tweede prijs kreeg toebedeeld. Was de uitslag toch wat tegengevallen? Het zou kunnen….
Dirigent van Delft bedankte namelijk in 1927 als bestuurslid van de Zeeuwse Bond en Fanfare St. Cecilia van Stoppeldijk, waar hij ook dirigent was en onze harmonie zegden eveneens hun lidmaatschap op. Fanfare Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde had dat reeds in 1925 gedaan. Pas in 1946 nam onze harmonie weer deel aan een marsconcours in Hansweert. Zoals gewoonlijk verscheen er in diverse kranten een uitgebreid juryrapport en niet zonder kritiek. Het ‘Hulsterblad’ schreef het volgende:
De Jury spreekt van verdienstelijke werk door den Zeeuwschen Bond, doch wijst de directeuren erop, dat zij bij het kiezen van de nummers voor een concours goed moeten toezien, dat er ook werkelijk artistieke waarde in zit, iets wat ditmaal niet het geval was. De Jury zegt tevens den indruk te krijgen, dat sommige vereenigingen de directeuren boven het hoofd gaan groeien, en raadt dezen aan, aan eigen ontwikkeling te werken, willen zij blijvend als leiders hun autoriteit kunnen doen gelden.
Omtrent de vereenigingen uit onze omgeving, die het concours mede maakten lezen wij: Tweede afdeeling Harmonie “St. Cecilia” Hontenisse, Dir. P.C. van Delft. Verplicht nummer: Le Monteur d’Ours, Fantasie humoresque. Alles is aanwezig. De clarinetten stemmen in ’t begin niet. De inzet is overigens wel beschaafd en de middenstemmen zijn goed verzorgd in ‘t moderato, wat niet bij alle korpsen ’t geval was. De piston draagt goed voor, dat moderato wordt beter uitgevoerd dan door andere vereenigingen; de stemming is goed.Maar waarom spelen de clarinetten bij ‘t  2de moderato zulke onmogelijk spitse noten? Dat zijn geen tonen, maar prikken van een stopnaald en niets motiveert zulk een uitvoering. De berendans wordt veel te langzaam gespeeld. Zoo hindert de dreunige melodie erg. Alleen een smaakvol tempo, niet te vlug en niet te langzaam, kan dit gedeelte aannemelijk maken. In ’t voorafgaande moderato trof de jury nog, dat bij de 11de maat geen afwisseling met de clarinetten werd gebracht. Bij ‘H’ speelt men niet gelijk en ook niet pittig. In ’t algemeen is het tempo wat saai en gerekt en men speelt niet lenig genoeg. Bij de herhaling komen er in de 12de maat van ’t moderato verkeerde noten van de pistonnist voor. De slagen aan ’t slot komen te vroeg. Den directeur raden wij, geen maat vooruit te slaan. Bij een korps, dat op eenigen naam wil aanspraak maken, moet zoo iets niet nodig zijn en het maakt geen goeden indruk. Het gehalte der tweede afdeeling noemt de Jury over het algemeen goed…..
De Oost-Zeeuws-Vlaamse korpsen haakten rond 1930 één voor één af wat het deelnemen aan muziekconcoursen betrof. Wie zei ook weer dat “deelnemen belangrijker was dan winnen”? Voor de muziekgezelschappen werd het zaak te overleven. De wereldwijde crisis was ook op muzikaal vlak een feit.

Archief foto Carlo Buijsrogge
Foto genomen in 1922 ter gelegenheid van het muziekconcours te Goes.

Th. C.

Leave a reply