TERUG IN DE TIJD (Aflevering 5)

Muziekconcoursen werden in ons land pas na de eeuwwisseling georganiseerd en dan nog op zeer kleine schaal. In Zeeland werd in 1917 een “Muziekbond van Zeeuwsche Harmonie en Fanfarecorpsen”opgericht en in 1921 mocht de “Nieuwe harmonie Vlijt en Volharding “uit Hulst een concours organiseren. 28 muziekkorpsen hadden zich ingeschreven, waaronder de harmonie van Hontenisse. De korpsen waren verplicht één werk uit te voeren dat beoordeeld werd door 3 juryleden. Deze konden elk 30 punten geven. St. Cecilia kwam uit in de 3e afdeling harmonie. Het concours had plaats in de buitenlucht op een muziektent (kiosk) welke geplaatst was op een terrein aan de”Glacis”. Tegenover de kiosk werd tevens een kermis gehouden. De jury was zeer kritisch in haar verslag, dat men een dag later in diverse kranten kon lezen. Hier volgt een kleine opsomming in “Zeelandia”van 18 mei 1921:“Het was een glad afgewerkte vertolking, welke ”St. Cecilia”van Kloosterzande van het verplichte stuk in de 3e afdeeling Harmonie gaf. De stemming vooral kon de jury voldoen, Het klankgehalte zou zeer zeker uitstekend zijn, als het koper soms niet een weinig ruw was geweest en de groote trom een beter geluid had voortgebracht. Dit korps heeft de slechts klinkende trom; wanneer men op een leege kist had geslagen, zou dit geen onderscheid hebben gegeven. (In aanteekeningen van al de juryleden wordt dit instrument als hinderlijk voor den goeden klank afgekeurd). Het Andante Moderato was wat sterk aan veranderingen onderhevig en deed een weinig te snel aan, daarentegen werd het Allegro con fuoco mooi vlot en overeenkomstig de bedoeling, met vuur gespeeld.

Deze vereeniging is op den goeden weg en zal zeer zeker, wanneer zij zoo doorgaat, steeds een eervolle plaats op de toekomstige wedstrijden innemen:’’

De jury gaf ook een algemene indruk van het concours:” Het viel de jury op, dat bij vele vereenigingen het slagwerk vooraan op de muziektent geplaatst was; heeft de directeur daar zijn ernstige reden voor? Ik zou hem den raad willen geven, voortaan deze instrumenten recht tegenover zich, achter in het orkest te plaatsen; Ik heb in vorige verslagen reeds meer dan eens gewezen op de vele gevallen van slecht slagwerk.

Het wordt tijd dat heeren directeuren dit eens ernstig onder oogen zien, zich in de eerste plaats betere instrumenten aanschaffen en vervolgens iemand opleiden, die zeer goede muzikale eigenschappen bezit, om deze partij naar behooren te vervullen.”
Tot zover Zeelandia.

En St. Cecilia ! Zij behaalde voor de eerste keer op een muziekconcours een 1e prijs met 75 punten. Alsnog proficiat !!

Leave a reply