Home

Welkom op de website van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Kloosterzande,

De harmonie is opgericht in 1865 en gaf dat jaar haar eerste concert. Inmiddels is een paar jaar geleden het 150-jarig jubileum groots gevierd met een aantal prachtige concerten.

De harmonie is nog steeds zeer actief en heel nuttig voor allerlei bezigheden, zoals reeds in 1877 al werd gezegd en bij het voorwoord in het ‘Jubileumboek Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande 1865-2015’ wordt vermeld:

“Wij zullen wel niet behoeven aan te toonen, dat de Harmonie ook voor de gemeente veelzijdig nut heeft. Voor hen die daaraan in de minste twijfelen, mocht zij herinnnerd, wat de Harmonie geweest is in de laatstverloopende jaren, zoo voor nationale als kerkelijke, gemeentelijke en particuliere feesten, en wat die feesten nietig en koud zouden zijn geweest, indien de Harmonie haar niet tot luister hadde versterkt.”

Tot ziens!