Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter – Joan Seijdlitz
 • Wnd. voorzitter – Rudy Tieleman
 • Secretaris – mevr. Karin Scheerders
 • Penningmeester – Tom de Smit
 • Materiaalcommissaris – Theo Cappendijk
 • Lid – Karel Eijsackers
 • Lid – Michel Weemaes
 • Lid – Toon van Waterschoot
 • Lid – Eric de Clippelaar
 • Lid – Willem-Jan Eijsackers

Ereleden

 • Mevr. Tilly Menu-Van Waterschoot
 • Dhr. Eddy Meyers
 • Dhr. Frans van Waes

Beschermheer

K.J.A baron Collot d’Escury († 17 juni 2008)