Geschiedenis

Het oudst vermelde tijdstip van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia is april 1854 toen de nieuwe burgemeester van de gemeente Hontenisse werd ingehaald. Ongetwijfeld toen al onder deskundige leiding van gemeentesecretaris, kapelmeester en medeoprichter Jac. Van Braband zal de ,,nieuwe harmonie” zijn beste tonen hebben laten horen.

Na enige jaren van stilte werd in oktober 1865 de harmonie heropgericht. In de ruim 150 jaar die sindsdien verstreken zijn, heeft de harmonie zich ontelbare keren verdienstelijk gemaakt.

In 1877 schreef toenmalige voorzitter P.A. Adriaansens al: ,, Wij zullen wel niet behoeven aan te toonen dat de harmonie ook voor de gemeente veelzijdig nut heeft. Voor hen die daaraan in het minste twijfelen, mocht zij herinnerd, wat de harmonie geweest is in de laatstverloopene jaren, zoo voor nationale als kerkelijke, gemeentelijke en particuliere feesten en wat die feesten nietig en koud zouden zijn geweest indien de harmonie haar niet tot luister hadde versterkt.”

Deze woorden zijn eigenlijk voor de hele bestaansperiode van de harmonie van toepassing geweest. De inspanningen en de moeite om muziek te maken, zijn steeds enthousiast bedreven, met als hoogtepunten het predikaat “Koninklijk” dat in 1959 werd verleend en het promoveren naar de Vaandel afdeling in 1968 en 1985. Ook het optreden in de Arena in 2002 bij het huwelijk van Z.K.H. prins Willem Alexander en prinses Maxima en het optreden bij de heropening van het Rijksmuseum in Amsterdam in 2013 waren zeer bijzonder.

Sinds 2003 staat het Koninklijk muziekgezelschap uit Kloosterzande onder leiding van dirigent Eric Provoost en tracht het niveau en de sfeer hoog te houden, zodat het succes van de vorige jaren nog onbeperkt mag worden verlengd.

gescheidenis