Spring naar hoofd-inhoud

Onze geschiedenis

1865

Het oudst vermelde tijdstip van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia is april 1854 toen de nieuwe burgemeester van de gemeente Hontenisse werd ingehaald. Ongetwijfeld toen al onder deskundige leiding van gemeentesecretaris, kapelmeester en medeoprichter Jac. Van Braband zal de ,,nieuwe harmonie” zijn beste tonen hebben laten horen.

Na enige jaren van stilte werd in oktober 1865 de harmonie heropgericht. In de ruim 150 jaar die sindsdien verstreken zijn, heeft de harmonie zich ontelbare keren verdienstelijk gemaakt.

In 1877 schreef toenmalige voorzitter P.A. Adriaansens al: ,, Wij zullen wel niet behoeven aan te toonen dat de harmonie ook voor de gemeente veelzijdig nut heeft. Voor hen die daaraan in het minste twijfelen, mocht zij herinnerd, wat de harmonie geweest is in de laatstverloopene jaren, zoo voor nationale als kerkelijke, gemeentelijke en particuliere feesten en wat die feesten nietig en koud zouden zijn geweest indien de harmonie haar niet tot luister hadde versterkt.”

1921

Muziekconcoursen werden in ons land pas na de eeuwwisseling georganiseerd. In Zeeland werd in 1917 een “Muziekbond van Zeeuwsche Harmonie en Fanfarecorpsen”opgericht en in 1921 mocht de “Nieuwe harmonie Vlijt en Volharding “uit Hulst een concours organiseren. St. Cecilia kwam uit in de 3e afdeling harmonie. Het concours had plaats in de buitenlucht op een muziektent (kiosk). De jury was zeer kritisch in haar verslag, dat men een dag later in diverse kranten kon lezen. Hier volgt een kleine opsomming in “Zeelandia” van 18 mei 1921: “Het was een glad afgewerkte vertolking, welke ”St. Cecilia” van Kloosterzande van het verplichte stuk in de 3e afdeeling Harmonie gaf. De stemming vooral kon de jury voldoen. Het klankgehalte zou zeer zeker uitstekend zijn, als het koper soms niet een weinig ruw was geweest en de groote trom een beter geluid had voortgebracht. Dit korps heeft de slechts klinkende trom; wanneer men op een leege kist had geslagen, zou dit geen onderscheid hebben gegeven.

Deze vereeniging is op den goeden weg en zal zeer zeker, wanneer zij zoo doorgaat, steeds een eervolle plaats op de toekomstige wedstrijden innemen:’’

St. Cecilia behaalde voor de eerste keer op een muziekconcours een 1e prijs met 75 punten. Alsnog proficiat !!

1965

De Harmonie bestaat 100 jaar!

2002

De harmonie speelt in de Amsterdam Arena s ’avonds ter gelegenheid van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima. Een zeer enerverende dag! De uitzending op televisie wordt door miljoenen mensen bekeken.

2015

De Harmonie bestaat 150 jaar!